“Sorry”

Sorry

“Sorry”.
We kennen het woord allemaal.
Of het is jou nooit gezegd? 
Een “sorry” is vaak snel uitgesproken.
Om boosheid /afstandelijkheid te vermijden.
Snelle acts des te meer. 
Een bos bloemen, chocolaatjes des te meer. 🌹
Waar is het wederzijds communicatieverkeer? 
In stilte … ben je voor dit verdovingswoord weggedoken.

“Sorry”.
Mensen handelen niet altijd vanuit bewustzijn.
Meer uit egocentrisme. “Ik, ík, ík voel me… en Ík heb jou daardoor….”
De IK speelt op de voorgrond.
Vroeger lag ik op de grond…
en jankte mezelf in slaap.
Gaap!
Die tijd is voorbij.

“Sorry.”
Wanneer het woord een béwuste lading krijgt, (her)win je vertrouwen.
Dan geloof ik in die “sorry”.
Mensen die het woord niet óóit béwust uitspreken, verliezen elk krediet.
Vroeger bezorgde me dat verdriet.
Nú laat ik los! And gó!
Met de innerlijke wens dat die mens goed voor zichzelf zorgt en een wijze aanpak beoogt.😉

“Sorry”
Als je het nooit – op een creatieve manier – hebt geuit.
Haal hier wat uit 😉