Vertrouwen

Squirrel

Wanneer men vertrouwen beschaamt, door onbedachtzaamheid/ slinksheid/ afgunst etc… .
Dan stelt men zichzelf érg voorop. Door zichzelf voorop te stellen, en dus anderen te kwetsen, houdt élk vertrouwen op.
Tip: écht vertrouwen is geen krijgskunst. Wel dingen óprecht geven. Niet met woorden, noch simpele acts. Maar consequent zijn in stabiele daden. 🙂
© Aloka Liefrink.